BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1 Ši privatumo politika reglamentuoja mažosios bendrijos veiklos vykdytojo SUNBAR (toliau – www.sunbar.lt ) ir www.sunbar.lt kliento (toliau – Jūs, Jūsų) pagrindinius asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus bei tvarką.
1.2 Jūsų asmens duomenų rinkimą, tvarkymą ir saugojimą nustato ši privatumo politika, Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir kiti teisės aktai.
1.3 E-parduotuvėje nurodydami savo asmens duomenis, sutinkate, kad www.sunbar.lt juos valdys ir tvarkys šioje privatumo politikoje bei teisės aktuose numatytais tikslais, priemonėmis ir tvarka.